Algemene informatie

LET OP: Op dit moment (januari 2020) ben ik bezig om mijn werkwijze te veranderen om mensen sneller en beter te gaan helpen. Mijn insteek is om in de toekomst meteen na aanmelding te kunnen gaan starten met de intake en behandeling. Een deel van dit traject zal dan online zijn, gecombineerd met persoonlijke gesprekken. Op dit moment ben ik dit aan het uitwerken en implementeren. Het is nu nog niet duidelijk of deze trajecten in de toekomst wel/niet/gedeeltelijk vergoed zullen worden. De onderstaande informatie zal binnenkort gewijzigd worden.

Afspraken

Een gesprek duurt ongeveer 45-50 minuten. Hierbij komt nog administratietijd. Een afspraak verzetten kan tot 24 uur van te voren, zodat ik deze tijd aan iemand anders kan besteden. Je kunt me bellen of mailen. Als ik de telefoon niet kan aannemen, spreek dan het antwoordapparaat in of stuur een mail.

Gesprekken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden niet vergoed door de verzekering. Ik heb wel tijd voor je gereserveerd en daarom krijg je een factuur van € 30 (€ 60 bij een dubbele sessie).

Betaalwijze

Na afloop van iedere afspraak krijg je een factuur  toegestuurd per mail. De betaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden op bankrekening: NL90 KNAB 0259 7391 62.

Als je de behandeling achteraf wil declareren bij je zorgverzekeraar krijg je een voorschotfactuur van na iedere sessie. Deze factuur betaal je aan mij en dient als voorschot op de totale afrekening van het zorgzwaartepakket. Na afronding van de hele behandeling, ontvangt je een overzichtsfactuur. Met deze overzichtsfactuur kun je de gemaakte kosten indienen bij je zorgverzekering, die het bedrag eerst zal verrekenen met je eigen bijdrage. De betalingsvoorwaarden bekijken? 

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2
De cliënt gaat akkoord met het tarief. Het tarief staat vermeld op de website, in de praktijk en in de praktijkvoorwaarden. Cliënten krijgen de praktijkvoorwaarden toegestuurd per mail. In alle gevallen is de cliënt eindverantwoordelijk voor de betaling en voor het vaststellen of gesprekken voor eigen rekening zijn.

Artikel 3
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt €30 in rekening gebracht (€60 bij een dubbele afspraak).

Artikel 4
Na afloop van het gesprek krijgt u een (voorschot)factuur toegezonden per mail. De kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Artikel 5
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.

Artikel 6
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt een betalingsherinnering gestuurd.

Artikel 7
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35.

Artikel 9
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Veel gestelde vragen over vergoedingen

De psychologische zorg in Nederland is steeds in verandering. Ook de regels over vergoedingen veranderen voortdurend (bekijk de veelgestelde vragen of open het bijgevoegde document Praktijkinformatie 2019).

Psychologie

 • Wat kan je doen als je psychische klachten hebt? 
  Als je psychische klachten hebt, dan kun je daarmee naar je huisarts toegaan, maar dat hoeft niet. Je bent ook vrij om zelf op zoek te gaan naar een hulpverlener. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je echter wel een verwijzing van de huisarts nodig. In overleg met je huisarts word je binnen de huisartspraktijk verwezen naar de praktijkondersteuner (POH-GGZ). De POH-GGZ-er of de huisarts zullen je zelf helpen in een aantal gesprekken of dat ze je zullen doorverwijzen. Voor volwassenen geldt dat de huisarts  je kan verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of als je nog meer hulp nodig hebt naar de Specialistische GGZ (bij een GGZ-instelling). Dit valt beiden onder de basisziektekostenverzekering. Je huisarts schat in of er een vermoeden is van een DSM-classificatie. De DSM is het handboek met psychiatrische stoornissen, zoals bijvoorbeeld depressie, angststoornis, ADHD. Voor kinderen en jeugd wordt de zorg vergoed door de gemeenten (zie uitleg verderop). 
 • Wordt psychologische behandeling vergoed?
  Psychologische zorg wordt vaak vergoed. De uitleg over vergoedingen is vrij ingewikkeld. Er zijn voortdurend veranderingen in de psychologische zorg en er is een verschil in de vergoedingen voor kinderen/jeugd en volwassenen. De psychologische zorg voor volwassenen valt onder de zorgverzekeringswet. De overheid heeft vastgesteld dat je in aanmerking komt voor vergoeding op voorwaarde dat er een verwijsbrief is van de huisarts en er moet sprake zijn van een DSM-5-classificatie. Als dat zo is, valt de psychologische zorg onder de Generalistische Basis GGZ. Dat is verplichte zorg en je hebt dus recht op vergoeding  vanuit de basisverzekering. Je bent vrij om zelf een keuze te maken voor een zorgaanbieder. De zorgverzekeraar vergoedt 1 zorgzwaartepakket per jaar. Vaak worden er zelfs 2 trajecten per kalenderjaar vergoed, op voorwaarde dat het om een ander traject (qua duur) en om een andere zorgvraag (diagnose) gaat.  Voor ieder traject is een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig. Ben je volwassene en wordt je verwezen voor de Pilot GGZ van Zorroo dan gelden er andere regels en voorwaarden (zie uitleg verderop) Dit geldt alleen voor huisartsen uit Dongen, Geertruidenberg, Lage Zwaluwe, Oosterhout, Rijen, Terheijden, Sprang-Capelle of Wagenberg. De psychologische zorg voor kinderen en jeugd valt onder de gemeenten. Ik heb een contract afgesloten met zorggroep Zorroo en Zorroo heeft een contract afgesloten met de gemeenten van regio Hart van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk). Als je huisartspraktijk ligt in deze regio EN is aangesloten is bij zorggroep Zorroo dan krijg je de behandeling vergoed.  Vanaf 2017 heeft Zorroo geen contract afgesloten met de gemeenten van Regio West Brabant Oost: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem. Je komt in aanmerking voor vergoeding op voorwaarde dat er een verwijsbrief is van de huisarts en er moet sprake zijn van een DSM-classificatie. Er wordt één behandeltraject per kalenderjaar vergoed. 
 • Waarom heb ik geen contracten afgesloten met de gemeenten en zorgverzekeraars?
  Ik heb weloverwogen besloten om geen contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars en de gemeenten. Ik heb wel een contract met Zorroo (Zorgcoöperatie Regio Oosterhout en omgeving) en ben daar erg tevreden over. Zorroo heeft contracten afgesloten met een aantal gemeenten en met de zorgverzekeraars, vandaar dat ik dat niet zelf heb gedaan. Bij de keuze om geen contract met de zorgverzekeraar af te sluiten, stel ik het belang van jou als cliënt voorop. De voornaamste reden dat ik contractvrij werk is dat veel zorgverzekeraars en gemeenten contracteisen stellen, waar ik me ethisch niet goed in kan vinden, omdat de cliënt hiermee wordt benadeeld. Een voorbeeld: de meeste zorgverzekeraars willen dat er zo veel mogelijk cliënten behandeld worden in de module Basis GGZ Kort (maximaal 5 gesprekken). Uiteraard kan ik me er in vinden dat er niet meer hulp geboden wordt dan nodig is. Maar het is vervelend voor cliënten als je Basis GGZ Middel (maximaal 8 gesprekken) of Basis GGZ Intensief (maximaal 12 gesprekken) nodig hebt, maar Basis GGZ Kort krijgt aangeboden vanwege de contractafspraken met de zorgverzekeraar. Een ander voorbeeld: veel zorgverzekeraars geven zorgaanbieders een maximum bedrag dat op jaarbasis aan zorg gedeclareerd mag worden. Daardoor bestaat de kans dat nieuwe cliënten zich niet meer kunnen aanmelden bij een praktijk die over het maximumbedrag heen is. De zorgverzekeraars schrijven psychologen ook voor welke behandeling uitgevoerd moet worden. Nu ik als hulpverlener geen contract heb afgesloten, kan ik iedere cliënt de behandeling aanbieden die het beste voor de cliënt is. Mijn uitgangspunt is om zo veel hulp te bieden als nodig is, niet meer, maar ook niet minder. Een andere reden is dat ik de privacy van cliënten onvoldoende gewaarborgd vindt. Met een contract word ik verplicht om verschillende informatie maandelijks te verstrekken aan allerlei overheidsinstanties en zorgverzekeraars. Het is mijn inziens nog onvoldoende duidelijk dat de privacy van deze gegevens echt gewaarborgd is. Het nadeel van contractvrij werken, is dat cliënten soms minder vergoed krijgen (zie wordt psychologische behandeling vergoed?).  Aangezien ik graag het beste wil voor mijn cliënten, vind ik dat erg vervelend. Toch blijf ik contractvrij werken, omdat ik denk kwalitatief betere zorg te kunnen bieden aan cliënten, dan met contracten.
 • Wat krijg je vergoed?
  Ben je volwassene en heb je een naturapolis dan zal de zorgverzekering een deel vergoeden, meestal is dat 60% tot 75%. Als je een restitutiepolis hebt, krijg je meestal 75% tot 100% vergoed. Voor uitleg over de diverse polissen, kijk hier: https://vimeo.com/145987641    Let op: als je belt naar de helpdesk van de zorgverzekeraars geven de medewerkers soms aan dat je geen vergoeding krijgt als een praktijk geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar, maar je hebt wel degelijk recht op vergoeding! Uiteraard kun je me altijd bellen voor extra uitleg of advies wat voor jou het beste is.
 • Wat krijg je vergoed als je als volwassene wordt doorverwezen door een huisartsenpraktijk die is aangesloten bij de zorgcoöperatie Zorroo
  Een groot aantal huisartsenpraktijken in Dongen en omgeving  zijn aangesloten bij de zorgcoöperatie Zorroo. Word je als volwassene verwezen door één van deze huisartspraktijken dan heb je geluk. De praktijken doen namelijk mee aan een pilot Basis GGZ om de psychologische zorg zo goed mogelijk aan te kunnen bieden. Deze Pilot geldt alleen voor cliënten ouder dan 18 jaar. De Pilot loopt tot eind 2019. Dit betekent voor jou dat de kosten van je behandeling worden vergoed door de zorgcoöperatie Zorroo. Zij sloten contracten af met de zorgverzekeringen. Afhankelijk van de ernst van je klachten worden een aantal sessies vergoed. Hoeveel sessies je vergoed krijgt, bepaalt de huisarts of POH-GGZ. Zij zullen dit aan mij doorgeven. Meestal gaat het om 8 tot 12 gesprekken. Op de verwijsbrief moet vermeld staan dat het gaat om de Pilot GGZ van Zorroo. In Dongen zijn de volgende praktijken aangesloten: Aan de Donge, Beljaart Rood en Kloosterpad. De andere deelnemende huisartsenpraktijken zitten in Geertruidenberg, Lage Zwaluwe, Oosterhout, Rijen, Terheijden, Sprang-Capelle en Wagenberg. Er sluiten steeds meer huisartspraktijken aan.  Voor een overzicht van alle andere aangesloten praktijken zie: www.zorroo.nl/ons/deelname. Word je verwezen vanuit Zorroo dan krijg je geen facturen toegestuurd, maar declareer ik rechtstreeks bij Zorroo. Zorroo vergoed alleen afspraken die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Als je een afspraak te laat afzegt (binnen 24 uur) of niet verschijnt, dan krijg je een factuur van € 27,50 voor de gemiste kosten.
 • Wat is generalistische Basis GGZ en een DSM-classificatie?
  De overheid heeft besloten welke zorg in de Generalistische Basis GGZ geboden mag worden, dit worden prestatietrajecten of zorgzwaartepakketten genoemd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft de maximum tijdsduur en de maximum hoogte van de tarieven bij de prestatietrajecten vastgesteld (zie www.nza.nl). Wettelijk gezien is het niet meer mogelijk om losse gesprekken in rekening te brengen als je voor vergoeding in aanmerking wil komen. Ik ben verplicht mij hieraan te houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) heeft in opdracht van de overheid, de maximum tarieven en maximum tijd voor Generalistische Basis GGZ vastgesteld. Mijn tarieven zijn lager dan de gestelde tarieven. Elk zorgzwaartepakket bevat een aantal minuten dat maximaal besteed mag worden aan de behandeling. De volgende prestatietrajecten zijn er: Basis GGZ kort (BK, maximaal 294 minuten), Basis GGZ middel (BM, maximaal 495 minuten), Basis GGZ intensief (BI, maximaal 750 minuten). Alle tijd die aan een cliënt besteed wordt, telt mee. Ook de intake, rapportagetijd en overleg met bijvoorbeeld je huisarts telt mee. Als tijdens de intake blijkt dat je problemen te zwaar of te licht zijn voor de Basis GGZ dan wordt je terugverwezen naar de huisarts en wordt het transitietraject in rekening gebracht (maximum 120 minuten). Dit geldt niet bij kinderen en jeugdigen. Wil je meer lezen? Kijk dan op www.invoeringbasisggz.nl.
 • Wat moet er op de verwijsbrief van de huisarts staan? 
  Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, heb ik het volgende nodig: verzekeringspasje, een verwijsbrief van de huisarts en een geldig legitimatiebewijs. De verwijsbrief dient een datum te hebben van voor de eerste afspraak, maar mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Op de verwijsbrief moet vermeld staan dat je verwezen wordt voor Generalistische Basis GGZ en dat er een vermoeden is van een DSM-diagnose. Gaat het om een verwijzing binnen de Pilot GGZ van Zorroo, dan moet dat vermeld staan op de verwijsbrief. De POH-GGZ of de huisarts moeten je daarnaast aanmelden bij Zorroo.
 • Is er een eigen risico? 
  Psychologische behandeling/Basis GGZ valt onder de basisziektekostenverzekering en telt mee voor  het wettelijk verplichte eigen risico van €385.  Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor de behandeling binnen de Pilot GGZ van Zorroo (volwassenen) tellen niet mee voor het eigen risico.
 • Wat wordt niet vergoed binnen de generalistische Basis GGZ? 
  Er zijn een aantal psychische stoornissen die niet meer vergoed worden door de zorgverzekeraar, omdat ze niet onder de Basis GGZ vallen. Dit zijn: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën en werkgerelateerde problemen. Uiteraard kun je met deze klachten wel terecht in de praktijk. Het tarief is dan € 95 consult van 45 minuten). Sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen WEL aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.
 • Kun je ook zonder verwijzing bij me terecht? 
  Een verwijzing is niet nodig om te kunnen starten met behandeling. Echter als je voor vergoeding in aanmerking wil komen heb je vooraf een verwijsbrief nodig. Zonder verwijsbrief kun je in de praktijk terecht voor hulp. De NZA noemt dit Onvergoed Product (OVP).

Pedagogiek

 • Is er een vergoeding voor begeleiding bij opvoedingsvragen? 
  (Ortho-)pedagogische begeleiding valt niet onder de psychologische zorg en je krijgt het niet vergoed. Let op: soms wordt (ortho)pedagogiek vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Vraag dit even na bij je zorgverzekeraar als je dit wil weten.

Coaching

 • Wordt coaching vergoed? 
  Voor coaching is geen vergoeding mogelijk vanuit de basisziektekostenverzekering. Soms wordt coaching vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Vraag dit even na bij je zorgverzekeraar als je dit wil weten. Je kunt ook aan je werkgever vragen of ze een vergoeding bieden voor coaching. Vaak bestaat er een studiebudget dat je je als werknemer ook mag gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling. Vraag je werkgever dus naar de mogelijkheden.

Uitleg over wet- en regelgeving

De regels en wetten waar ik me als hulpverlener aan houd beschreven in het volgende document: Praktijkinformatie 2019. Alle afspraken binnen mijn praktijk rondom kwaliteitsbewaking zijn vastgelegd in een Kwaliteitsstatuut (zie kwaliteitsstatuut De Geluksboom).

Neem contact op