Coaching

Heb je af en toe behoefte aan coaching, begeleiding of ondersteuning? Bijvoorbeeld om samen met iemand te kijken wat de focus is in jouw leven. Of speelt er iets ingewikkelds in je leven en weet je niet wat te doen? Of wil je leren om anders met dingen om te gaan? Het kan dan prettig zijn om met iemand te praten.

Mensen die coaching krijgen van een psycholoog, geven aan dat ze het prettig vinden om af en toe met iemand te kunnen overleggen en daarbij gebruik te kunnen  maken van de deskundigheid van een psycholoog.

Samen kijken we waar je tegenaan loopt en of je hier iets aan wil of kan veranderen. Misschien dat  je er anders mee om kan gaan, zodat je er minder last van hebt? Ik gun het je, dat je ondanks de tegenslag, toch tevreden kan zijn met dat wat het leven jou te bieden heeft.

Samen kijken we waar je tegenaan loopt en of je hier iets aan wil of kan veranderen. Ik werk niet alleen vanuit mijn kennis en ervaring, maar ook vanuit mijn intuïtie en kom snel tot de kern van je probleem. Je zal zelf aan de slag moeten gaan als je dingen wil veranderen of verbeteren. Soms zijn de omstandigheden niet te veranderen, maar kun je er wel anders mee omgaan, zodat je er minder last van hebt. Ik kan je daarbij helpen.

Ik ga vooral praktisch en oplossingsgericht te werk, waarbij je al in korte tijd verandering merkt. De meeste mensen gaan aan het eind van de gesprekken weer energiek weg en samen hebben we concrete stappen bedacht om de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Ik zet vaak de volgende therapievormen in:

  • Cognitieve Gedragstherapie. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde therapievorm gericht op anders denken, anders doen en anders voelen (zie www.vgct.nl).
  • EMDR. Dit is oorspronkelijk bedoeld voor traumabehandeling, maar heeft vele andere toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld om een negatief zelfbeeld te ‘repareren’. Ik ben hier erg enthousiast over. Door de inzet van EMDR zie ik positieve veranderingen in hele korte tijd. Dit verkort de duur van een behandelingstraject aanzienlijk (zie www.emdr.nl).
  • Oplossingsgerichte Therapie. Deze therapievorm richt zich niet op de problemen maar op mogelijke oplossingen, op dat wat je wél wil in plaats van wat je niet wil.
  • Positieve Psychologie. Deze nieuwe stroming inspireert me enorm en is gericht op het versterken van de mogelijkheden om een plezierig, zinvol en betrokken leven te leiden. Maar het besteedt ook aandacht aan het leren omgaan met negatieve emoties en moeilijke omstandigheden.
  • PSYCH-K ®. Dit is een behandelmethode die directe toegang geeft tot je onderbewuste geest. Met deze methode is het mogelijk om beperkende overtuigingen te vervangen door positieve bekrachtigende overtuigingen: bijvoorbeeld “Ik ben niets waard” wordt vervangen door “Ik ben goed zoals ik ben”. De integratie vindt in het onderbewuste plaats via een eenvoudig proces dat we tijdens een sessie doen. Stress, blokkades en belemmeringen kunnen hierdoor verminderen en je voelt je snel krachtiger. Niet alleen je gedachten zullen hierdoor veranderen, maar juist ook het dieperliggende negatieve gevoel veranderd mee. Hierdoor merk je snel verandering.
  • Speltherapie. Door middel van spel wordt geprobeerd om problemen bij kinderen te verminderen of te verhelpen. Het is belangrijk dat ouders hier actief bij worden betrokken (zie www.speltherapie.net).
  • Systeemtherapie. Verschillende vaardigheden en technieken om de communicatie en andere factoren binnen het gezin te verbeteren (zie www.nvrg.nl). Dit kan met het hele gezin, maar ook in de individuele behandelingen.

Ik sta erg achter alle behandelmethoden- en technieken die ik toepas en heb veel handvatten ook in mijn leven toegepast, met positief effect! Maar het leven staat nooit stil en ook ik groei iedere dag weer een klein stukje verder.

Het aantal gesprekken dat je wenst, stellen we vast in onderling overleg. Soms zijn enkele gesprekken al voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Het kan ook prettig zijn om af en toe weer een afspraak te plannen, zodat je jouw focus vast kunt houden.

Het tarief is € 95 (excl. BTW) per sessie van 45 minuten. 

Terug naar het aanbod